Adatvédelmi szabályzat

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az adatvédelemnek. Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének (DSGVO) megfelelően történik. Ez a nyilatkozat leírja, hogy az Ön adatait hogyan és milyen célból gyűjtik és használják fel, és milyen választási lehetőségei vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

A. Adatgyűjtés a megbízatásunk alatt

Amikor megbízást ad nekünk, a következő információkat gyűjtjük:

 • Megszólítás, keresztnév, vezetéknév,
 • érvényes e-mail cím,
 • Cím,
 • Telefonszám (vezetékes és/vagy mobil)
 • A megbízás szerinti jogainak érvényesítéséhez és védelméhez szükséges információk

Az adatok gyűjtése megtörténik,

 • hogy azonosítani tudjuk Önt mint ügyfelünket;
 • annak érdekében, hogy megfelelő jogi tanácsadást és képviseletet nyújthassunk Önnek;
 • az Önnel való levelezéshez;
 • számlázáshoz;
 • a meglévő felelősségre vonatkozó követelések rendezése és az Önnel szembeni követelések érvényesítése;

Az adatfeldolgozás az Ön kérésére történik, és a 6. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett. 1 S. 1 lit. b DSG-VO a fent említett célokból a megbízás megfelelő feldolgozása és a megbízási szerződésből eredő kötelezettségek kölcsönös teljesítése érdekében.

Az általunk a megbízás céljából gyűjtött személyes adatokat az ügyvédekre vonatkozó törvényes megőrzési kötelezettség lejártáig (6 év azon naptári év végétől számítva, amelyben a megbízás megszűnt) tároljuk, és ezt követően töröljük, kivéve, ha a 6. cikk (1) bekezdése alapján kötelesek vagyunk megőrizni a személyes adatokat. 1 S. 1 lit. c DSGVO szerinti adózási és kereskedelmi jogi tárolási és dokumentációs kötelezettségek miatt (HGB, StGB vagy AO), vagy ha Ön a 6. cikk (1) bekezdése szerint hozzájárul az ezen túli tároláshoz. 1 S. 1 lit. a DSGVO hozzájárult.

B. Adatgyűjtés ezen a weboldalon, valamint a szerződéskötés és -végrehajtás során

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „A felelős szervre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

– A tájékoztatáshoz való jog,

– A helyesbítéshez vagy törléshez való jog,

– Az adatkezelés korlátozásához való jog,

– A feldolgozás elleni tiltakozás joga,

– Az adathordozhatósághoz való jog.

Jogában áll továbbá panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban, ha erre okot lát.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

1. tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

All-Inkl

A szolgáltató az ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (a továbbiakban: All-Inkl). A részletekért kérjük, olvassa el az All-Inkl adatvédelmi szabályzatát: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Az All-Inkl használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

2 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

STELTZER Ügyvédek + Közvetítők PartG
Kurfürstendamm 167/168
10707 Berlin

Telefon: +49/ (0)30 / 94 87 14 10
E-mail: mail@steltzer-kanzlei.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. a DSGVO vagy a 9. cikk (1) bek. 2 liter. a DSGVO, amennyiben az adatok különleges kategóriái a 9. cikk (1) bekezdése szerint. 1 DSGVO kerül feldolgozásra. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra a 49. cikk (1) bekezdése alapján is sor kerül. 1 liter. a GDPR. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a 25. § (1) bek. alapján történik. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b GDPR. Ezen túlmenően, az Ön adatait feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges egy jogi kötelezettség teljesítéséhez a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. c GDPR. Az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján is sor kerülhet a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. f DSGVO kerül sor. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az adatvédelmi jogszabályok szerint nem biztonságos harmadik országokba történő adattovábbításról és a DPF-tanúsítvánnyal nem rendelkező amerikai vállalatoknak történő adattovábbításról

Többek között olyan harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak, valamint olyan amerikai eszközöket, amelyek szolgáltatói nem rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi keretrendszer (DPF) szerinti tanúsítvánnyal. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra és feldolgozásra kerülhetnek ezekbe az országokba. Szeretnénk rámutatni arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok szempontjából bizonytalan harmadik országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem.

Szeretnénk rámutatni, hogy az USA mint biztonságos harmadik ország általában az EU-hoz hasonló szintű adatvédelemmel rendelkezik. Az USA-ba történő adattovábbítás akkor engedélyezett, ha a címzett rendelkezik az „EU-USA adatvédelmi keretrendszer” (DPF) szerinti tanúsítvánnyal vagy megfelelő további garanciákkal. A harmadik országokba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, beleértve az adatok címzettjeit is, ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

A személyes adatok címzettjei

Üzleti tevékenységünk során különböző külső szervekkel működünk együtt. Bizonyos esetekben ez személyes adatok továbbítását is szükségessé teszi e külső szervek számára. Személyes adatokat csak akkor adunk át külső szerveknek, ha ez szükséges egy szerződés teljesítésével összefüggésben, ha erre törvényi kötelezettségünk van (pl. adatok továbbítása az adóhatóságoknak), ha jogos érdekünk fűződik a 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogos érdekünkhöz. 1 liter. f DSGVO az adattovábbításhoz, vagy ha más jogalap lehetővé teszi az adattovábbítást. Ha adatfeldolgozókat veszünk igénybe, ügyfeleink személyes adatait csak a megbízásos feldolgozásra vonatkozó érvényes szerződés alapján osztjuk meg. Közös feldolgozás esetén közös feldolgozási szerződést kell kötni.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos bármely más kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni, hogy törlés helyett korlátozzák a személyes adatai feldolgozását.
 • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

3. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkció) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket (szükséges sütik) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Hozzájárulás Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie Consent technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. E technológia szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie-szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 liter. c GDPR.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok – nem érintik.

Kommunikáció WhatsAppon keresztül

Az ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel való kommunikációhoz többek között a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosítással történik (peer-to-peer), ami megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáférést kap a kommunikációs folyamat során létrehozott metaadatokhoz (pl. feladó, címzett és időpont). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a WhatsApp saját nyilatkozata szerint megosztja felhasználóinak személyes adatait az anyavállalattal, az USA-ban székhellyel rendelkező Meta-val. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további részletek a WhatsApp adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

A WhatsApp-ot jogos érdekünk alapján használjuk, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatfeldolgozás kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a jövőre nézve.

A WhatsAppon és a WhatsAppon folytatott kommunikáció tartalma mindaddig nálunk marad, amíg Ön nem kéri annak törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük az Ön megkeresésének feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

A vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás, amelynek célja az európai adatvédelmi normáknak való megfelelés biztosítása az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozás során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. További információért forduljon a szolgáltatóhoz az alábbi linken: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

A WhatsAppot a „WhatsApp Business” változatban használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval.

Calendly

Weboldalunkon lehetősége van időpontot egyeztetni velünk. A „Calendly” eszközt használjuk a találkozók lefoglalására. A szolgáltató a Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (a továbbiakban „Calendly”).

Időpontfoglalás céljából adja meg a kért adatokat és a kívánt időpontot a megadott maszkban. A megadott adatokat a találkozó tervezéséhez, végrehajtásához és szükség esetén nyomon követéséhez használják fel. Az időpontadatokat a Calendly szerverein tároljuk, amelynek adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Az Ön által megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Az adatfeldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bek. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a lehető legegyszerűbbé tegye az érdeklődőkkel és ügyfelekkel való találkozóegyeztetést. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://calendly.com/pages/dpa.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

ProvenExpert

Ezen a weboldalon integráltuk a ProvenExpert minősítő pecsétjeit. A szolgáltató az Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

A ProvenExpert pecsét lehetővé teszi számunkra, hogy a ProvenExperthez benyújtott, a vállalatunkról szóló ügyfélvéleményeket pecsét formájában jelenítsük meg a weboldalunkon. Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, kapcsolat jön létre a ProvenExpert-tel, hogy a ProvenExpert megállapíthassa, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat. Továbbá a ProvenExpert rögzíti az Ön nyelvi beállításait, hogy a pecsétet a kiválasztott nemzeti nyelven jelenítse meg.

A ProvenExpert használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügyfelek értékelései a lehető legérthetőbb módon jelenjenek meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4. bővítmények és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatoknak a YouTube-partnerek számára történő továbbítását. Így a YouTube – függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót – kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Ezen túlmenően a YouTube a videó elindítása után különböző sütiket tárolhat az Ön végkészülékén, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használhat. Ily módon a YouTube információt kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen olvashatja: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

A vállalat az EU-USA adatvédelmi keretrendszer (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás, amelynek célja az európai adatvédelmi normáknak való megfelelés biztosítása az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozás során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. További információért forduljon a szolgáltatóhoz az alábbi linken: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál pluginjait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik Vimeo videóval ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Ez azt jelenti a Vimeo szerverének, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ezen kívül a Vimeo megszerzi az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha nem vagy bejelentkezve a Vimeóra, vagy nincs fiókod a Vimeónál. A Vimeo által gyűjtött adatokat a Vimeo USA-ban található szerverére továbbítjuk.

Ha Ön bejelentkezett a Vimeo fiókjába, akkor lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Vimeo-fiókjából.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használ a weboldal látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai és a Vimeo szerint „jogos üzleti érdekek” alapján történik. Részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Víziló videó

A videók megjelenítéséhez a Hippo Video eszközt használjuk. A Hippo Video a Lyceum Technologies, Inc. (2035 Sunset Lake Road, Suite B-2, Newark, Delaware, 19702 (USA)) eszköze.

A videó elindítása után kapcsolat jön létre a Hippo Video szervereivel. Ennek során a Hippo Video cookie-kat tárolhat az Ön végberendezésén. A Hippo Video tárolja az IP-címeket, a tartózkodási helyet, az eszközadatokat és a böngésző adatait is. A böngészők általában rendelkeznek a „Ne kövess” funkcióval. Ha nem szeretné, hogy nyomon kövessük, engedélyeznie kell ezt a lehetőséget bármelyik böngészőben, amelyet használ.

A Hippo Video használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik, és így jogos érdekünkben áll a 6. cikk (1) bekezdése szerint. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Hippo Video megfelel a DSGVO-nak. Bővebben: https://www.hippovideo.io/gdpr-compliance.html

További információkat arról, hogy a Hippo Video hogyan kezeli az Ön adatait, a Lyceum Technologies, Inc. adatvédelmi szabályzatában talál. a www.hippovideo.io/priva cy_policy.html címen.

5. audio- és videokonferencia

Adatfeldolgozás

Többek között online konferenciaeszközöket használunk az ügyfeleinkkel való kommunikációhoz. Az általunk használt eszközöket részletesen az alábbiakban soroljuk fel. Ha Ön az interneten keresztül videó- vagy hangkonferencia útján kommunikál velünk, az Ön személyes adatait mi és az adott konferenciaeszköz szolgáltatója gyűjtjük és dolgozzuk fel.

A konferenciaeszközök összegyűjtenek minden olyan adatot, amelyet Ön megad/bevisz az eszközök használatához (e-mail cím és/vagy telefonszám). A konferenciaeszközök feldolgozzák továbbá a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és végét (időpontját), a résztvevők számát és a kommunikációs folyamathoz kapcsolódó egyéb „kontextuális információkat” (metaadatokat).

Ezen túlmenően az eszköz szolgáltatója feldolgozza az online kommunikáció kezeléséhez szükséges összes technikai adatot. Ide tartoznak különösen az IP-címek, MAC-címek, eszközazonosítók, az eszköz típusa, az operációs rendszer típusa és verziója, az ügyfélverzió, a kamera típusa, a mikrofon vagy a hangszóró, valamint a kapcsolat típusa.

Ha az eszközön belül tartalmat cserélnek, töltenek fel vagy más módon tesznek elérhetővé, az szintén az eszközszolgáltatók szerverein kerül tárolásra. Ilyen tartalom többek között a felhőfelvételek, a chat/instant üzenetek, hangüzenetek, feltöltött fényképek és videók, fájlok, táblák és egyéb, a Szolgáltatás használata során megosztott információk.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem rendelkezünk teljes körű ellenőrzéssel az alkalmazott eszközök adatfeldolgozási műveletei felett. Lehetőségeinket nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikája határozza meg. A konferenciaeszközök által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a felhasznált eszközök adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket e szöveg alatt felsorolunk.

Cél és jogalap

A konferenciaeszközöket a leendő vagy meglévő szerződéses partnerekkel való kommunikációra vagy bizonyos szolgáltatások nyújtására használjuk ügyfeleinknek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Az eszközök használata továbbá a velünk vagy vállalatunkkal való kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). Amennyiben hozzájárulást kértek, a szóban forgó eszközök használata e hozzájárulás alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható a jövőre nézve.

Tárolási időszak

Az általunk közvetlenül a video- és konferenciaeszközökön keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint Ön kéri, hogy töröljük azokat, visszavonja az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. A tárolt sütik mindaddig a végberendezésen maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a konferenciaeszközök üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a konferenciaeszközök üzemeltetőihez.

A konferencia használt eszközei

A következő konferenciaeszközöket használjuk:

Nagyítás

Mi a Zoomot használjuk. A szolgáltatás szolgáltatója a Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Az adatfeldolgozással kapcsolatos részletek a Zoom adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Az adatokat az Európai Gazdasági Térségben tároljuk. További részletek itt találhatók: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

6. aláírási szoftver (DocuSign)

Az ügyfeleinkkel kötött szerződések megkötéséhez olyan szoftvert használunk, amely lehetővé teszi az elektronikus aláírást a dokumentumokban. Ez helyettesíti a kézzel írott aláírásokat.

A DocuSign Inc. szoftverét használjuk, amely egy amerikai vállalat, székhelye a
221 Main St., Suite 1000 San Francisco, Kalifornia.
. A vállalat lehetőséget kínál a vállalatoknak a szerződések digitális úton történő benyújtására, elektronikus aláírással történő ellenjegyzésére és a megállapodások archiválására.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a 6. cikk (6) bekezdése. 1 liter. b) GDPR.

Amikor Ön digitálisan aláír egy szerződést a DocuSignon keresztül, az Ön adatai (pl. név, e-mail cím, IP-cím), valamint a dokumentum adatai a DocuSignhoz kerülnek, és ott tárolódnak. A DocuSign megfelel az EU-USA adatvédelmi keretrendszer követelményeinek, ami azt jelenti, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során megfelelő szintű adatvédelem biztosított.

A DocuSign által feldolgozott adatok közé tartozhatnak a dokumentum létrehozásával és aláírásával kapcsolatos személyes adatok. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok DocuSign általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a DocuSign adatvédelmi tájékoztatójában olvashat: https://www.docusign.com/de-de/datenschutzerklaerung/datenschutz.

Az Ön személyes adatait a DocuSign a szerződés megkötését követő 90 napig tárolja.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak az utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait.

7. a XpressDox használata

Az „XpressDox” felhőszolgáltatást használjuk a dokumentumsablonok félautomatizált létrehozásához, szerkesztéséhez és kezeléséhez. A szolgáltatás szolgáltatója a Xpressdox (Pty) Ltd, 96 North Street, Ferndale, 2145 Randburg, Johannesburg, Dél-Afrika. Az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, feltéve, hogy Ön hozzájárulását adta, vagy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

Az XpressDox által feldolgozott adatok közé tartozhatnak a dokumentumsablonok létrehozásával, szerkesztésével és kezelésével kapcsolatos személyes adatok. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok XpressDox általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről az XpressDox adatvédelmi tájékoztatójában olvashat: https://xpressdox.com/policies/privacy/.

A DocuSign megfelel az EU-USA adatvédelmi keretrendszer követelményeinek, ami azt jelenti, hogy az adatfeldolgozás megfelelő szintű adatvédelmet biztosít. A szerverek Európában találhatók, és a Hetzner Online GmbH Gunzenhausenben található.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak az utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait.

8. az Actaport használata

Mi az „Actaport” felhőalapú ügyvédi irodai szoftvert használjuk.

A szolgáltatás nyújtója a dokSAFE GmbH, székhelye: Goethestraße 1, 04109 Leipzig, Németország. Az adatfeldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, feltéve, hogy Ön beleegyezését adta, vagy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

Az Acptaport által feldolgozott adatok közé tartozik minden olyan adat, amely a megadott megbízással kapcsolatban keletkezett, beleértve az Ön személyes adatait is. Az Ön adatai így különösen biztonságosak és jól védettek a harmadik felek hozzáférésével szemben. Bővebben: https://www.actaport.de/de/warum_actaport/datensicherheit.php

Az ügyféltitkok dokSAFE GmbH általi kiadása, valamint az adatok harmadik fél részére történő kiadása kizárt, amennyiben nem tesszük aktívan lehetővé ezt a kiadást, pl. esetleges technikai problémák elhárítása érdekében, és az adatok kiadása ebből a célból elkerülhetetlen. A dokSAFE GmbH által végzett adatgyűjtés célja és terjedelme az Actaport adatvédelmi tájékoztatójában található: https://www.actaport.de/de/rechtliches/datenschutz.php.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak az utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait.

9. számviteli komornyik használata

Könyvelésünkhöz a BuchhaltungsButler GmbH, Spreestraße 5, 15913 Märkische Heide, felhőalapú könyvelési szoftver szolgáltatását használjuk. A AccountingButler feldolgozza a bejövő és kimenő számlákat, valamint adott esetben a vállalatunk banki tranzakcióit is, hogy a számlákat automatikusan rögzítse, a tranzakciókhoz illessze, és ebből félautomatizált módon elkészítse a pénzügyi könyvelést. A BuchhaltungsButler GmbH-ról, az automatizált adatfeldolgozásról és az adatvédelmi rendelkezésekről további információkat talál a https://www.buchhaltungsbutler.de/ weboldalon.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak az utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait.

10. tresorit használata

A „Tresorit” szolgáltatást használjuk a titkosított adatcseréhez ügyfeleinkkel.

A szolgáltatás nyújtója a Tresorit AG, székhelye: Franklinstrasse 27, 8050 Zürich, Svájc. Az adatfeldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, feltéve, hogy Ön beleegyezését adta, vagy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

A Tresorit által feldolgozott adatok közé tartozhatnak a fájlok biztonságos tárolásával, szinkronizálásával és megosztásával kapcsolatos személyes adatok. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Tresorit általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Tresorit adatvédelmi tájékoztatójában olvashat: https://tresorit.com/de/legal/privacy-policy.

Mivel a Tresorit székhelye Svájcban van, amely az EU által megfelelő adatvédelmi szintje miatt elismert ország, az adatexporttal kapcsolatban nincs szükség további adatvédelmi intézkedésekre.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a Tresorit használatához adott hozzájárulását. A visszavonás a jövőre nézve hatályos. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerű marad.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak az utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel ügyfeleink személyes adatait.

© 2024 
beratung.steltzer-kanzlei.de - All Rights Reserved

Search this website:

(You can use default Divi Search module or a custom plugin shortcode.)